Visie, missie en doelstelling

 

Visie

IDinOnderwijs werkt vanuit de visie dat het mogelijk is om in een school, samenleving, en wereld goed samen te leven en respectvol met elkaar om te gaan. Elk kind heeft recht op een volledige identiteitsontwikkeling en dus ook van de levensbeschouwelijke component. Het is de morele plicht van de opvoeders en daarmee dus ook van de leerkrachten en scholen hier de randvoorwaarden voor aan te bieden, zodat elk kind eigen morele overtuigingen kan verwerven en een eigen levensvisie kan ontwikkelen: een actief tolerante houding waarmee hij zich tot de ander verhoudt.

 

Missie

Actieve tolerantie wordt gebouwd op belangrijke waarden: hoop, geluk, rede en eerbied. IDinOnderwijs werkt met scholen aan deze waarden en gaat op zoek naar andere gedeelde waarden. IDinOnderwijs wil samen met besturen, teams en individuele leerkrachten op zoek gaan naar manieren om actief tolerant samenleven te realiseren in de groep, de school en daarbuiten. Een vorm van leven waarin ieder op basis van kennis en begrip de ander oprecht leert begrijpen in het sociale handelen.

 

Doelstelling

Het doel van IDinOnderwijs is inspireren bij identiteitsontwikkeling. Ondanks de hoge curriculumdruk in het onderwijs is zingeving enorm belangrijk voor leerlingen. Om daar de randvoorwaarden aan te kunnen bieden is het belangrijk dat het team van leerkrachten nadenkt over waar de school als geheel voor staat.

 

IDinOnderwijs helpt scholen, leerkrachten en besturen om hun beleid rond identiteit en levensbeschouwelijke vorming stevig neer te zetten. De kracht van IDinOnderwijs zit in het herijken van de missie en de visie en de vertaling hiervan naar concreet beleid wat direct in de praktijk gebruikt kan worden.

"De opdracht voor ieder mens is zichzelf te worden"

                                                                  

  Sören Kierkegaard