DIVERSITEIT

Onze samenleving is heel divers. Op de openbare basisschool kom je diezelfde diversiteit tegen. In de klas zitten kinderen met verschillende culturele en levens-beschouwelijke achtergronden. Als leraar kan je daar niet omheen.

IDENTITEIT

Identiteit bestaat uit drie pijlers: cultuur, nationaliteit/etniciteit en levensbeschouwing.

Kinderen hebben het recht om alle aspecten van hun identiteit volledig te ontwikkelen. De school speelt hierin een belangrijke rol.

VERBINDING

Verbinding is een universele behoefte. Ieder mens wil zich verbonden voelen met de wereld om zich heen. Kinderen die hun verhalen vertellen en naar elkaars verhalen luisteren, gaan elkaar beter begrijpen en voelen zich meer verbonden met elkaar.

IDinOnderwijs begeleidt en ondersteunt teams in besturen en scholen op het gebied van identiteitsvraagstukken. In de moderne en geindividualiseerde samenleving is door het ontbreken van de grote verhalen een identiteitscrisis ontstaan. Dit leidt tot trage vragen over wie je bent, waar je voor staat en waar je voor wilt gaan. IDinOnderwijs inspireert op het gebied van profileren van herijkte waarden in visie en missie. Identiteit bestaat uit nationaliteit, cultuur en levensbeschouwing zowel op organisatie als op individueel niveau. Actieve Tolerantie kan de verbinding worden tussen identiteit en diversiteit.

"Actieve tolerantie is de brug

naar verbinding"