Over ID in Onderwijs

Toen ik in het onderwijs kwam, viel mij op dat de verschillen in de klas enorm waren en dat kinderen zo weinig van elkaar wisten en begrepen. Binnen het openbaar onderwijs hinkt men nog altijd op twee benen en verval je met de meeste methodes geestelijke stromingen en levensbeschouwing snel in een godsdienstles. Omdat ik merkte dat kinderen hier enorm in geïnteresseerd zijn, wilde ik zelf een methode maken en besloot Religie en Levensbeschouwing in de moderne samenleving te gaan studeren. Tijdens mijn studie waarin ik me specialiseerde in het openbare onderwijs, ontdekte ik dat voordat je besluit met een bepaalde methode hieraan te werken, je eerst achter de schermen een hoop werk te verrichten hebt: wie zijn wij, waar staan we voor, wat willen we de kinderen meegeven, wat zijn onze gedeelde waarden eigenlijk? Wat inspireert ons en waarom willen wij expliciet op een openbare school werken? 

 

Ik werk graag bottum up en in het veranderingsproces wil ik graag samen met de betrokkenen onderzoeken waar eventuele knelpunten liggen en wellicht onderliggende behoeften, zoals meer inhoudelijke kennis of antwoord op de vraag hoe je eigenlijk 'religieus' of 'levensbeschouwelijk' communiceert met je leerlingen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden de identiteit van scholen en besturen duidelijk vorm te geven, waarbij ik graag van dienst ben om hiermee de randvoorwaarden voor een volledige identiteitsontwikkeling van de leerlingen krachtig te verankeren in het curriculum.  

ID in onderwijs wordt gerund door Ineke Struijk. Ineke begon haar carrière in het bedrijfsleven en haalde daarna alsnog haar pabo-diploma. Ze werkte een aantal jaar als leerkracht van groep 7 en 8 op openbare basisscholen. De problemen die ze in die tijd tegenkwam motiveerden haar om "Religie en Levensbeschouwing in de moderne samenleving" te studeren aan de Universiteit Utrecht en "Humanistiek" aan de Universiteit voor Humanistiek, eveneens te Utrecht. Tegenwoordig werkt ze op de Brede School Academie te Utrecht en schrijft ze mee aan methodes en adviseert ze schoolbesturen en teams.

 

"Actieve tolerantie:

bouwen aan een

betrokken

samenleving"